« Яйчников резерв

Съвкупността от количеството яйцеклетки на жената и възможността за  тяхното узряване, които са заложени в яйчниците при раждането се нарича яйчников резерв. Пълноценният овариален резерв дава възможност за адекватен отговор на яйчника, при стимулацията му, когато това е необходимо.

При преценка на яйчниковия резерв трябва да се вземат и интерпретират колкото се може повече показатели. Освен това е много важен опитът и интуицията на специалиста. Вече има разработени по-особени схеми на стимулация, със специални препарати, при жени със снижен яйчников резерв. 

Много от тези жени желаят  да продължат изследванията и лечението, въпреки минималната вероятност за успех. В подобни случаи задачата на лекаря, честно и тактично да информира такава пациентки, за лошата прогноза до началото на скъпо струващите изследвания и лечение.