« Организация на прострнството

Детето със симптоми на дислексия в начална училищна възраст, НЕ може правилно да организира пространството си.

За какво трябва да следим: продължава да обърква ляво и дясно; лоша пространствена ориентация; има трудности при организация на обектите в стаята си.