« Писане

Да разпознаем дислексията чрез писане-как?

Как да разпознаем дислексия чрез писане при деца в начална училищна възраст?

Писането е един от основните методи за разпознаване на дислексия при деца в начална училищна възраст. За какво трябва да следим:  неправилен  начин, по който детето държи молива; трябват много упражнения, за да може да пише правилно една дума; бавно, изморително писане; грешно начало и край на буквите; трудности при писане на един ред; разстоянието между думите може да е много голямо, много малко или понякога изобщо не съществува.