« Организация на времето

Какво е общото между дислексията и организацията на времето при дете в начална училищна възраст?

Затруднения при използване на часовник; трудности при запомняне на месеци и дати; проблеми при организацията на времето, за да завърши една дейност; трудности при запомняне на ред и час на училищната програма.