« Математика

Как математика ще ни помогне да разберем дали детето ни страда от дислексия в начална училищна възраст?

Детето с дислексия в начална училищна възраст ще има следните затрудниния: трудности при пресмятане с преминаване през десетица; трудности при чертане на схеми по геометрия; трудности при използване на умножение и/или деление; трудности при използване на части от цялото; за да реши математическите задачи (дори и най-лесните), използва пръстите си; може да брои последователно, но се затруднява да преброи конкретни обекти и да оперира с пари; може да решава аритметични задачи, но словесните го затрудняват.