« Писмено изразяване

Писменото изразяване в начална училищна възраст и как да разберем дали детето ни страда от дислексия?

Писмено изразяване: много кратки изречения; неправилно използване на точки и други знаци; нужда от повече време от обичайното за написване на едно изречение или писмена работа; неразбираем текст.