« Правопис

Да разпознаем дислексията чрез правопис-как?

Как да разпознаем дислескията в начална училищна възраст, чрез правопис?

Правописът на деца с дислексия в начална училищна възраст, трябва да следим за следните неща: заместване на зрително сходни букви; неправилно писане на обикновени думи; грешки при преписване; знаци на несигурност при писане (изтривания, корекции).