« Гама вълни

Най-високата честота на мозъчни вълни е Гама честотата (от 40 до 100 херца). Тя преобладава по време, когато мозъкът учи, прави асоциации между явленията и обединява информация от много различни части на мозъка.

Мозъкът произвежда много гама-вълни, отразява сложна неврална организация и повишена осъзнатост. Гама вълните се асоциират с много високи равнища на интелектуална функция, творчество, обединяване, върхови състояния и чувство, че си „в зоната“. Гама-вълните протичат от предната част на мозъка към задната около 40 пъти в секунда (Линас, 2014). Изследователите разглеждат тази осцилираща вълна като неврален корелат на съзнанието, състояние, свързващо мозъчната активност със субективното преживяване на осъзнатост (Тонони, Кох, 2015).