« Какво правят мозъчните вълни и какво представляват те?

Има пет основни мозъчни вълни, установени със съвременните ЕЕГ, които са: