« Какво се случва в мозъка по време на сън?

Ние възприемаме сънищата като истински, защото те са истински. Чудото е в това как без помощта на сетивата мозъкът повтаря в съня цялата сетивна информация, която оформя света, в който живеем, когато сме будни.”

Това е цитат от един от първите медици, посветили живота си на изследването на съня като мозъчна активност – Уилям Димент, обобщава същината на въпросите, на които съвременните невролози се опитват да отговорят. 

Напредъкът в технологиите за мозъчни изображения позволи на учените да извадят сънищата от сферата на мистичното и да ги въведат в света на реалните физиологични процеси.

Съновиденията са част от естествения сънен цикъл на човека и на повечето бозайници. Те се проявяват обикновено през REM фазата на съня, когато мускулите ни са отпуснати, а електрическата активност на мозъка се характеризира с бързи, но нисковолтажни алфа-вълни, чиято честота е между 8 и 13 Hz.

Съновиденията са плод именно на засилената мозъчна активност. Това откритие е направено от американския невролог Юджийн Аверински през 1952 г. По време на работа в кабинета на научния си ръководител Аверински забелязва, че очите на приспаните пациенти се движат бързо зад затворените клепачи. Някои хора плачели и викали насън. Ученият установява, че когато събудим човек по време на тази фаза на съня, той си спомня ярко своите съновидения – доказателство, че те протичат именно по време на REM стадия.

Проучванията показват, че повечето съновидения траят между 5 и 20 минути. Тъй като сънният цикъл се повтаря по няколко пъти, всяка нощ сънуваме по около два часа, средно на всеки 60-90 минути, което означава, че в живота си

 

Сънят се дели на пет стадия, които се повтарят циклично през цялата нощ и имат различна продължителност.