« 2ра фаза

Следващата фаза трае средно 20 минути. Мозъкът започва да освобождава кратки взривове от бързи, ритмични вълни, известни като сънни вретена заради вретеновидната форма, която образуват на електроенцефалограмата. Телесната температура започва да пада и пулсът се забавя.