« 3та фаза

Третата фаза е преходна, когато мозъкът започва да освобождава бавните делта-вълни. Те отвеждат тялото ни към...четвъртата фаза