« Алфа вълни

Алфа вълни от (8 до 12 херца) е оптималното състояние на отпуснатата будност. Алфа свързва по-високите честоти – мислещия ум на бета и асоциативния ум на гама – с двете най-ниски по честота мозъчни вълни, които са тета (4 до 8 херца) и делта (0 до 4 херца).

Алфа вълните са свързани със спокойното състояние на ума. Можете страхотно да се възползвате от тях и дори да тренирате мозъка си да ги произвежда. Това ще ви помогне да постигнете максимална концентрация, осъзнаване и отпускане.

Представете си за секунда, че седите на пясъчен плаж или под дърво, втренчени далеч в хоризонта. Или може би сте в удобния стол у дома, спокойни и без особена задача наум. Сега си представете, че сте ангажирани с това да се занимавате с вашите данъци или шофиране в тежък трафик, закъснявайки за среща. Или да се стресирате с проекта, който трябва да завършите следващата седмица, но все още не сте започнали. Ако можете да си спомните различните качества, които могат да имат преживяванията на тези умствени състояния, то вие сте на добър старт в разбирането на алфа вълните и други видове мозъчни вълни.

Вашият мозък е съставен от милиарди неврони, които използват електричество, за да комуникират помежду си. Тази комуникация между тях е пряко свързана с всички мисли, емоции и дейности. Мозъчните вълни или нервните трептения, са резултат от синхронизираната активност на голям брой неврони, които са свързани като части от невронния ансамбъл.

Чрез връзките за обратна комуникация между тях, моделите на активиране на тези неврони стават синхронизирани. Това взаимодействие води до осцилаторна активност, която от своя страна може да бъде открита макроскопски с помощта на електроенцефалограма (EEG). Поради тяхната циклична, повтаряща се природа, те се наричат мозъчни вълни.