« Сензомоторна ритмична честота

Ниската бета е вълната, която синхронизира автоматичните ни телесни функции, така че тя често се нарича сензомоторна ритмична честота, СРЧ (от 12 до 15 херца).

Бета е необходима за обработване на информация и за линейно мислене, така че нормалните равнища на бета са чудесни. Когато се занимавате с решаване на задача, писане на стихове, избиране на най-добрия път до вашата дестинация или за баланс на авоарите си, бета е ваш приятел. СРЧ представя спокойно, съсредоточено умствено състояние. Стресът предизвиква висока бета, обикновено над 25 херца.