« Тета вълни

Тета е характерна за лекия сън. Когато сънуваме живи сънища, очите ни се движат бързо и мозъците ни са предимно в тета. Тета е честота на бързите очни движения, РЕМ сън. Тета също е доминиращата честота при хората под хипноза, в транс, при лечителите, при хората във висши творчески състояния (Кершоу, Уейд, 2012). Припомнянето на емоционални преживявания, добри или лоши, може да задейства тета…

По време на интензивно лечебно преживяване често виждаме високи амплитуди на тета-вълните на ЕЕГ. Тета се картографира като характерна мозъчна вълна по време на сеанси за енергийно лечение (Бенър, 2004). Ако човек предлага лечение на друг, виждаме големи тета-вълни първо при лечителя, а после при излекувания. Превключването често става в момента, когато лечителят усети, че ръцете му са се затоплили – субективно усещане за протичане на енергия (Бенгстън, 2010).