« И какъв им е момента на просветление?

През 2009 г. е публикувано проучване, което сочи, че моментите на просветление в човешкото съзнание със сигурност са обвързани по някакъв начин с „гама“ вълните. При всички доброволци, които изпитали някакъв вид просветление, е наблюдавана отличителна искра от „гама“ активност, която се появила една трета от секундата преди доброволците да получат просветлението.

„Гама активността индикира цяло съзвездие от неврони, които се свързват за пръв път, за да създадат нова неврална мрежа. Това представлява раждането на нова идея“, пише в научната публикация.

Избликът на „гама“ вълни е бил предшестван от затихване на активността на „алфа“ вълните. Изглежда, сякаш съзнанието нарочно забавя честотата на мозъчната функция, за да си позволи да генерира „гама“ вълни.

Ами ако тези не дотам силни „гама“ вълни са способни да предизвикат просветление в човешкото съзнание, какви неща бихме изпитали при 50, 60, 70 или повече херца? Тук е мястото и на въпроса  дали сме способни да контролираме тези вълни. Провеждани са редица проучвания, които косвено потвърждават тази възможност, но тъжната истина е, че науката все още не е стигнала равнище, при което да е способна да обясни напълно значението на различните честоти на мозъчните вълни.