« Освобождаване на диафрагмата

Преди няколко години забелязах, че след работа с диафрагмална херния във всички посоки се разпростираше енергийна експлозия, произтичаща от средната част на тялото. Резултатът беше позитивна промяна в енергиите, свързана с по-доброто разпределяне на кислорода. Диафрагмата е тънка, но яка мускулна ципа, отделяща гръд­ния кош от коремната област. Тя буквално издухва кислород навсякъде в тя­лото подобно на вентилатор. Техниката за херния отваря пространство за кислород и енергия, като избутва навън полето на аурата и дава на пациен­та усещане за лекота.

По-ефективното нахлуване на кислород в организма подобрява функционирането на всяка клетка, жлеза и орган. Диафрагмата обаче става много консервативна по отношение на разпределението на кислорода при наличи­ето на стрес. Това ви прави уязвими към множество заболявания — от сърдечно-съдови смущения до рак. Ракът например не може да се развие в област, добре снабдена с кислород. Поради тази причина адаптирах техниките за диафрагмална херния към по-обобщена методика за освобождаване на диафрагмата. Това много просто упражнение, което може да бъде изпълне­но от всеки за по-малко от минута, веднага снабдява тялото с кислород. Чес­то хората са изненадани, когато почувстват силата на кислорода, който си проправя път в някои области на тялото им, където обикновено не чувстват присъствието му. Тази техника също подобрява циркулацията, предизвиква пулсация на енергийното поле и възстановява „потока на пояса" — стран­ния поток, който поддържа свързани енергиите между горната и долната част на тялото.

Това упражнение е добре да се изпълнява всеки ден, но е особено ценно, когато чувствате неразположение. Макар че не е необходимо енергийно тестуване, можете да извършите терапевтична локализация, за да опреде­лите дали диафрагмата функционира правилно. Съберете палеца с показа­леца и средния пръст на едната ръка и натиснете в дълбочина мястото, къ­дето се намира диафрагмата — на средната линия на тялото, там, където свършват ребрата на гръдния кош. Помолете вашия партньор да тестува енергийно другата ви ръка. За да освободите диафрагмата (време — около минута):

1. Притиснете диафрагмата с лявата ръка и поставете дясната върху нея. Прилепете лакти към тялото си, сякаш прегръщате средната част на торса.

2. Поемете дълбок дъх и бутайте тялото към ръцете си, а с ръцете натискайте тялото. Задръжте дъха си и натискайте. Колкото по-дъл­го задържите дъха си, толкова по-добре.

3. Издишайте естествено и отпуснете ръцете си. Отпуснете се. Повто­рете три пъти.

4. Вдишвайки, обхванете с дясната ръка лявата част на кръста с раз­перени пръсти. Издишвайки, изтеглете пръсти към пъпа с натиск. Повторете няколко пъти.

5. Повторете няколко пъти, като с лявата ръка обхванете дясната страна на кръста.