« Заредете тялото си с чувство на благодарност

време: колкото же­лаете). Извикайте във въображението си човек или ситуация, на които се чувствате благодарни. Чувството на благодарност е едно от най-мощните духовни средства на лечение. Разпратете това чувство по ця­лото си тяло. Кажете „благодаря" на сърцето си, дробовете си, бъбреците си, на всичките си органи. Благодарете на краката си, че се движат. Постарайте се да ви стане навик по няколко пъти дневно да концентрирате вниманието си върху чувството на благодарност. С из­пълнено с благодарност сърце, с лечебната сила на ръцете и с Дневния енергиен режим вие се намирате на пътя към доброто здраве.

Лечебното въздействие на оптимизма, ентусиазма и чувството за хумор са доказани при лабораторни изследвания.