« Разпратете прошка в тялото си

време: минута или малко повече). Извикайте в мислите си ситуация, при която сте се ядосали на себе си или на някой друг. Енергиите на разочарование или яд са натрупани в клетките ви. Докато не простите, не бихте били способни да се почув­ствате напълно здрави. Но ако в един момент си представите как биха изглеждали нещата, ако изпитате чувство на прошка, вашите странни потоци ще разпространят това чувство навсякъде в тялото ви.