« Отваряне на илеоцекалната клапа.

Една определена клапа, която на пръв поглед създава хаос в организма, всъщност задейства стресовите реакции. Илеоцекалната клапа е разположена между тънките и дебелото черво от дясната страна на тялото и се управлява от бъбречния меридиан. Тя се отваря и затваря ритмично, преработвайки отпадъчните вещества не само от храната, но и от хормоните и другите химични вещества, които непрекъснато се изливат в кръвоносната ви система.

Ако бъде нарушен нейният ритъм на отваряне и затваряне, е възможно да последват ред здравословни нарушения. Проблеми с клапата могат да мимикрират в десетки други заболявания. Ако не се елиминират токсините, те могат да се натрупат в организма и да предизвикат проблеми навсякъде в тялото, макар че източникът е нарушената функция на илеоцекалната кла­па. Нарушения в храносмилането, гръбначни болки, токсични състояния в бъбреците, бронхити, дори екземи могат да се повлияят положително от възстановяването на функциите на илеоцекалната клапа. Когато другите средства не действат, струва си усилието да проверите и рестартирате илеоцекалната клапа. За щастие това става много лесно и вие бихте могли да направите енергиен тест, за да разберете дали тя се нуждае от рестартиране. Не е задължително обаче да правите енергиен тест, за да рес­тартирате клапата, тъй като техниката ще подейства като добре направен масаж. За да рестартирате илеоцекалната клапа (време по-малко от половин минута):

1. Поставете дясната си ръка на дясната тазова кост, като малкият ви пръст опре на вътрешния й ръб. Ръката ви се намира точ­но над илеоцекалната клапа.

2. Поставете лявата си ръка на същото място от лявата страна на тя­лото. Там се намира т. нар. клапа на Хюстън, като рестартирането на двете клапи създава синхрон помежду им.

3. Масажирайте с натиск, като бавно изтегляте пръсти нагоре до 15— 16 см с дълбоко вдишване.

4. Изтръскайте енергията от пръстите си с издишване и се върнете в изходно положение. Повторете около четири пъти.

5. Завършете, като с натиск приплъзнете пръсти надолу един път.

6. Завършете с Трите потупвания.

Енергийният тест за определяне дали илеоцекалната клапа се нуждае от рестартиране се състои в следното: поставете дясната си ръка с изправена длан и пръсти върху клапата и направете теста за обща индикация. Поставянето на ръката върху клапата се нарича терапевтична локализация. Вие бихте могли да тестувате която и да е част от тялото си, като поставите ръката си или трите си пръста, събрани заедно, върху областта, която из­питвате. След това приложете далачно-панкреасния или теста за обща инди­кация. Ако тестът се окаже слаб, значи има проблеми с енергията в тази об­ласт.

Ако след като сте рестартирали илеоцекалната клапа тестът все още е слаб, може да приложите друга техника в легнало положение. Натиснете в дълбочина с пръстите на двете ръце мястото на илеоцекалната клапа и приближете дясното си коляно много бавно и преднамерено към тялото, до­като се получи ъгъл от 90°. Позата е неудобна, но има ефект на внезапна промяна на енергията в задръстената клапа.