« Токсини от въздуха

Ограничавайте излагането на вредни токсини от въздуха. 

Те включват въглероден оксид, радон и азбест и всички могат да бъдат намерени в домовете.