« Азбест и радон

Домовете и сградите трябва да бъдат задължително тествани за азбест и радон.