« Въглероден оксид

Въглеродният оксид е летален газ без мирис, който се произвежда от пещи, грилове и автомобилни двигатели. Страничните ефекти включват главоболие, световъртеж и летаргия. Обръщайте внимание за появяване на симптом за отравяне с въглероден оксид във вашия дом и поддържане дома си проветрен.