« Биологично отглеждани продукти

Яжте биологично отглеждани продукти и месо.

Конвенционалните продукти се отглеждат с химически торове и синтетични инсектициди, а органичните – с естествени торове и пестициди. Органичните меса имат много по-малко вредни антибиотици, хормони на растежа и лекарства, с които се хранят животните в съвременните ферми.