• Какво е строителство и какви са най-разпространените видове строителство?

  ...

  Строителство
  Начало...


   Като започнем от покрива, свършваме с пода! Всичко за вашият дом от сертифицирана фирма с над 25 години опит в строителство и ремонти на къщи., апартаменти, промишлени сгради какво означава » строителство на къщи www.dedal95.com  


 • Класификация на строителството, Строителство класификация.. Проектиране, поддръжка, строеж!

  ...

  Класификация на строителството
  Начало / ... • Видове строителство, или Кои и какви са видовете строителство?

  ...

  Видове строителство
  Начало / ...


   Като започнем от покрива, свършваме с пода! Всичко за вашият дом от сертифицирана фирма с над 25 години опит в строителство и ремонти на къщи., апартаменти, промишлени сгради какво означава » строителство на къщи www.dedal95.com  


 • Строителство, при което се използват гипсокартонени, гипсофазерни или циментофазерни плоскости, монтирани на метална или дървена конструкция за изграждане на преградни стени, окачени тавани, повдигнати подове, предстенни и фасадни обшивки, се нарича сухо строителство. По този начин всички мокри процеси характерни за конвенционалното строителство са сведени до минимум.

  ...

  Сухо строителство
  Начало / ...


   Като започнем от покрива, свършваме с пода! Всичко за вашият дом от сертифицирана фирма с над 25 години опит в строителство и ремонти на къщи., апартаменти, промишлени сгради какво означава » строителство на къщи www.dedal95.com  


 • Строителството е производствена дейност, при която от първични и полуобработени материали или готови изделия, с помощта на работна сила и машини, се изграждат строителни обекти: сгради и други строителни съоръжения.

  Чрез строителството се създават и обновяват основни фондове на други отрасли на стопанството, като се строят заводи, електроцентрали, производствени и жилищни сгради, напоителни съоръжения и др.

  ...

  Какво е строителство?
  Начало / ... • Това е строителството на най-различни хидротехнически съоръжения: язовири, ВЕЦ, корекции на речни корита, пречиствателни съоръжения, ВиК системи, пристанища, морско строителство и др.

  ...

  Хидротехническо строителство
  Начало /  / ...


   Като започнем от покрива, свършваме с пода! Всичко за вашият дом от сертифицирана фирма с над 25 години опит в строителство и ремонти на къщи., апартаменти, промишлени сгради какво означава » строителство на къщи www.dedal95.com  


 • Строи, проектира, поддържа напоителни системи свързани със селското стопанство.

  ...

  Мелиоративно строителство
  Начало /  / ... • Земно строителство е вид строителна техника, при която се използват естествени строителни материали.

  При земното строителство се проектира, строи и поддържа със земя и естествена земна маса.

  ...

  Земно строителство
  Начало /  / ...


   Като започнем от покрива, свършваме с пода! Всичко за вашият дом от сертифицирана фирма с над 25 години опит в строителство и ремонти на къщи., апартаменти, промишлени сгради какво означава » строителство на къщи www.dedal95.com  


 • Проектира, поддържа и строи в хармония с природата.

  ...

  Екологично строителство
  Начало /  / ... • Проектира, поддържа, строи сгради за експлоатация в промишления отрасъл.

  ...

  Промишлено строителство
  Начало /  / ...