« Действие на застраховката

Когато си закупите туристическа застраховка, вие сте тези които задавате начало и край на осигурителния период, или датата на тръгване и връщане от чужбина. Действието на застраховката започва от момента на напускане територията на Република България и приключва в рамките на срока, определен в полицата. Застраховката на лично имущество в страната на напускане също влиза в сила от момента на излизане от страната.