« Застраховка при бременност

Застраховка по време на бременност, застраховтелните компании сключват, когато: няма медицински противопоказания и бременните жени могат да пътуват от съответната седмица на своята бременност, определена от застрахователя. Стандартната застраховка осигурява

пълно покритие, включително медицински разходи при внезапно заболяване, инцидент или злополука. Застрахователят не покрива разходи, свързани с прекъсване на бременност, освен когато това не се налага с цел спасяване на живота или здравето на застрахованото лице. Общите условия на застраховката регулират обхвата на защита на бременните жени и Ви съветваме да се запознаете с тях.