« При избора на туристическа застраховка

Кои и какви са 4 -рите основни неща за които трябва да внимаваме при сключване на туристическа застраховка?

При пътуване оптималната застраховка трябва да осигури на застрахованите цялостна защита в случай на възникване на непредвидени събития. Какво обаче означава това на практика? Как да изберете застраховка за пътуване и откъде да закупите своята? Кои и какви са 4-рите основни неща за които трябва да внимаваме при сключване на туристическа застраховка...?

Вижте: