« Пристрастяване към работата

Живот с твърде много стрес, за да не страдате от липса. Трябва да покажа, че животът ми е продуктивен и те признават, че струвам нещо.