« Тютюн

Тютюнът е свързан с майчински конфликти, живеене в дълбока ситуация на самота. Липса на комуникация с майката или прекомерна защита. Липса на свобода и независимост.