« Шоколад

Нуждата от любовта и сладостта на татко. Тежки конфликти с бащата.