« Захар

Необходимостта от подслаждане на живота, компенсиране на чувството за липса на любов.