« Алкохолизъм

Свързан е с желанието да се избяга от физически или емоционални отговорности от страх да не бъдеш наранен и да бъдеш наранен отново.