« Минерални води според наименованията си

Според наименованията, си минералните води биват:

Натурални минерални води

Трапезни минерални води

Изворни минерални води