« Натурални минерални води

Натурални минерални води – извират от подземни водоизточници, защитени от замърсяване, с безупречна природна чистота – химична и микробиологична, с постоянен състав и отсъствие на токсични микрокомпоненти, с наличие на полезни хранително-физиологични вещества. Тези води се бутилират на водоизточника при спазване на изискванията на наредбата (разрешени процедури: окисление, при положение, че това се налага и газиране или догазиране с въглероден диоксид). Обикновено това са води с температура над 20ºС и наличие на едни или други полезни за здравето съставки – повишена минерализация, метасилициева киселина, флуорид, сулфати, въглероден диоксид и др.