« Трапезни минерални води

Трапезните минерални води – са води от подземен или повърхностен водоизточник, които отговарят на изискванията на води за питейно-битова употреба – третирани или нетретирани. Това в повечето случаи са сондажни, а много често водопроводни и хлорирани, с променлив състав, вероятно транспортирани, обработени води, задължително озонирани, разбира се чисти.