« Минерални води според температурата

Според температурата си минералните води биват:

  • студени (до 37 °C – температурата на човешкото тяло)
  • топли (от 37 до 60 °C)
  • горещи (над 60 °C)