« Минерални води според химически състав

По химичен състав минералните води се поделят на:

  • слабо минерализирани (до 2 g/l)
  • умерено минерализирани (2 до 15 g/l)
  • силно минерализирани (15 – 30 g/l)
  • разсолни (30 – 60 g/l)
  • силно разсолни (над 60 g/l)