« За минералната вода в Летница

Хиперминералната минерализирана - 11.5г/л вода в Крушуна е рядко срещана за нашите територии. Тя съдържа високи концентрации хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви но особено калциеви - 706мг/л и магнезиеви - 229мг/л йони. Водата е с високо съдържание на йодид и бромид.

Какво лекува минералната вода в Летница?

Това е едно много ценна лечебна вода, която намира своето място във външното балнеолечение, за бутилиране като лечебна за инхалации, иригации и др. процедури по лекарско предписание в това число, лечение и в домашни условия.

https://ekskurzii.biz/spa-Bulgarya/19323626.html