« За минералната вода в Павел баня

Сред живописната розова долина, само на 18км от Казанлък се намира балнеокурортът Павел баня. Град Павел баня дължи своята известност на термоминералните си води, които са били използвани още от дълбока древност. В Павел баня минералната вода блика от 7 естествени и сондажни хидротермални източника с аналогична химико-физична характеристика и температура на водата от 50-61градуса и общ дебит от 16л. в секунда, равняващо се на 1400000л. в денонощие. В Павел баня, всички води са с ниска минерализация 0.650-0.671г/л, хидрокарбонатно натриеви с лека алкална реакция - РН 7.6 и с никса водна твърдост -1.7градуса. С една дума мека вода. Същевременно пък водата е леко радонова, силициева от умерена до силно флуорна. Павел баня разполага само с два хидротермални източника с нерадонова минерална вода и един с по-ниска температуа на водата - 31градуса. Всички минерални води в Павел баня са безцветни с приятни питейно-вкусови качества, но с лек мирис на сероводород, което се дължи поради наличието на сулфиди във водата - 3гр на литър.

Какво лекува минералната вода в Павел баня?

Минералната вода в Павел баня е подходяща за лечение на заболявания от периферната нервна система-вертеброгенни заболявания, като - дискови херний, стеснения на гръбначно-мозъчният канал, радикулити, сколиози, спондилолистези, спондилоатроза, специвични увреждания на периферната и централна нервна система-предимно на гръбначният мозък. Още ортопедични, постравматични, неврологични, дегенеративни, ставни и периставни заболявания. 

https://ekskurzii.biz/spa-Bulgarya/19323626.html