« За минералната вода във Велинград

На 81км. от Пловдив и на малко повече от 190км от Смолян, сгушен в живописната долина на западните Родопи се намира град Велинград. Температурата на минералните извори във Велинград е между 26-89градуса. Във Велинград са известни 6 термоминерални находища-Чепино, Лъджене1, Лъджене2, Каменица, Драгиново и Варврски минерални бани.

Във Велинград бликат над 80 минерални извора с общ дебит от над 170л. в секунда, които по количество и състав съчетават едновременно лечебните възможности на водите в Хисаря, Баня и Наречен. Минералните води във Велинград са с хидрокарбонатни и силициеви съставки-сяра и сероводород, а също и с багородния газ Радон. 

Какво лекува минералната вода във Велинград?

Велинград е курорт, профилиран за лечение на белодробни и ставни заболявания, на неврологични и гинекологични заболявания в това число и лечение на стерилитет. Още на бъбречни, стомашно-чревни, чернодробни и редица други заболявания.

https://ekskurzii.biz/spa-Bulgarya/19323596.html