« За минералната вода в Банкя

Само на 17км от София, разположен в красива котловина, в подножието на северните склонове на Люлин планина се намира град Банкя, който е и екологичен резерват. 

От единното хидротермално находище на град Банкя, бликат няколко естествени и сондажни хидротермални източника на вода с температура на водата 36-37градуса и общ дебит от 24л. в секунда. Всички тези хидротермални води са с ниска минерализация, хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви, с ниска водна твърдост, безцветни, без мирис и с много приятни питейно-вкусови качества. 

Какво лекува минералната вода в Банкя?

Минералната вода в град Банкя е подходяща за лечение на сърдечно-съдови заболявания, смущения на нервната система и нарушения в обмяната на веществата

https://ekskurzii.biz/spa-Bulgarya/19323626.html