« За минералната вода във Върбица

Разположени на територията на общината се намират 2 водоизточника с минерална вода около Върбица. Първият водоизточник е известен още от десетилетия, като лечебен извор с минерализация от 1.2г/л съдържаща сероводород и значителни концентрации на калциеви йони - 109мг/л. Водата от този източник е питейна, бутилира се и се продава. Водата от вторият водоизточник е сондажна, доста студена и с висока минерализация - 13.1г/л. хлоридно-натриева съдържаща йодид и бромид. 

Какво лекува минералната вода във Върбица?

Минералната вода във Върбица е подходяща след загряване за балнеолечение! https://ekskurzii.biz/spa-Bulgarya/19323626.html