« За минералната вода в Златоград

Минералната вода от река Ерма е един много интересен природен феномен. Тя е с температура от над 870градуса и висока концентрация на метасилициева киселина. Минерализацията на тази вода е 1.5г/л. и флоурид, който позволява използването на водата за потребностите на бутилиращата промишленост.

https://ekskurzii.biz/spa-Bulgarya/19323626.html