« Ковид - COVID ваксините съдържат ли животински продукти?

Абсолютно нито една от одобрените от СЗО Ковид - COVID ваксините не съдържа животински продукти.