« Кога НЕ трябва да си поставяме Ковид - COVID ваксина?

При условие, че имате въпроси във връзка с това дали трябва да получите ваксина срещу Ковид - COVID, говорете с вашия лекар. Понастоящем хората със следните здравословни състояния НЕ трябва да получават ваксина срещу Ковид - COVID, за да се избегнат евентуални неблагоприятни ефекти:

  • Ако имате анамнеза за тежки алергични реакции към някоя от съставките на ваксината срещу Ковид - COVID.
  • Ако в момента сте болни или имате симптоми на Ковид - COVID (въпреки че можете да се ваксинирате, след като се възстановите и Вашият лекар е дал одобрение).