« Ковид - COVID ваксината, подходяща ли е за деца?

Децката имунна система доста се различава от тази на възрастните и може да варира значително в зависимост от възрастта им. Към момента одобрените от СЗО ваксини срещу Ковид - COVID НЕ се препоръчват за лица на възраст под 16 – 18 години (в зависимост от съответната ваксина), дори ако са част от високорискова група. Децата не бяха включени в първоначалните изпитвания на ваксините срещу Ковид - COVID, така че към днешна дата има ограничени данни или липсват такива за безопасността или ефикасността им при деца под 16-годишна възраст. Необходими са повече изследвания.

Много важно е обаче да се уверите, че детето ви продължава да получава рутинните детски ваксинации.