« Безопасни ли са ваксините срещу Ковид - COVID?

Ваксините срещу Ковид - COVID се разработват максимално най-бързо, те трябва да преминат през строги тестове в клинични изпитвания, за да докажат, че отговарят на международно приетите критерии за безопасност и ефективност. Само ако отговаря на тези стандарти, ваксината може да получи одобрение от СЗО и националните регулаторни агенции.

Доставят се само ваксини срещу Ковид - COVID, които отговарят на установените от СЗО критерии за безопасност и ефикасност и са получили необходимото регулаторно одобрение.