« Мъдреци

Мъдрецът е третият по ред кътник от човешкото съзъбие!

Много често мъдреците изобщо НЕ пробиват, поради аномалии в първичното разположение на техния зародиш в костта. Корените на кътниците на горната челюст се намират в непосредствена близост с дъното на sinus maxillaris. Често дори те се вдават в него, покрити само от лигавица. Тази близост обуславя нередки възпалителни явления в горночелюстната кухина, възникнали на базата на разпространен по съседство - per continuitatem, околокоренов възпалителен процес. Корените на долночелюстните зъби (кътници) често проникват в канала на долната челюст, като притискат разположените тук нерви и съдове.