« Кучешки зъби

Кучешките зъби имат триъгълна - конична форма и служат за задържане и разкъсване на твърда и жилава храна!

Кучешките зъби са най-дългите зъби в човешкото съзбие, а коренът на горночелюстния кучешки зъб е дълъг 25 mm и може да достигне близо до очницата. Коронката на кучешките зъби има триъгълна до конична форма. Лабиалната повърхност е слабо конвексна, а лингвалната - конкавна и завършва към шийката с tuberculum dentis. Коренът на кучешките зъби е един, обаче масивен и дълъг. При горните зъби той е по-голям и коничен, а при долните - по-къс, странично приплеснат и понякога раздвоен към върха. Върхът на корените на кучешките зъби е извит леко латерално. Като полова особеност се смята слабото развитие на кучешките зъби на долната челюст при женските индивиди.